CHEETAHSDEN
SOPHIA MAE

Bangles Changbai x Cheetahsden Liberty
 


D
 


~ Eleven Weeks Old ~

 


 


 


 


 


 


 


 


 


~ Ten Weeks Old ~

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


~ Nine Weeks Old ~

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


~ Eight Weeks Old ~

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


~ Seven Weeks Old ~

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


~ Six Weeks Old ~

 


 


 


 


 


 


 

Jake, Sergio, Jazzy and Sophia (left-to-right)


~ Five Weeks Old ~

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


~ Four Weeks Old ~

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


~ Three Weeks Old ~

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


~ Two Weeks Old ~

 


 


 


 


 


 


 


~ One Week Old ~

 


 


 


 


 


~ One Day Old ~